Kleinschalige logeeropvang
Voor kinderen met een beperking

Vergoeding 

De kosten voor een logeerweekend zijn heel duidelijk. De tarieven voor PGB staan namelijk vast. Er zijn veel mogelijkheden.

De hoogte van het PGB heeft te maken met welke zorg uw kind nodig heeft. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een PGB, dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar: logeerhuissem@gmail.com 

Wij helpen u graag verder met de aanvraag.

Veel informatie kunt u ook vinden bij de Vereniging van budgethouders voor hulp en hulpmiddelen “Per Saldo”. Per Saldo heeft veel informatie over het PGB.

Bron: PerSaldo – www.pgb.nl of kijk op https://www.mee.nl/

  • Logeeropvang voor jeugd valt onder de Jeugdwet. U kunt voor jeugdhulp bij uw gemeente terecht.
  • Heeft uw kind een ernstige lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking en krijgt uw kind Wlz-zorg thuis? Dan krijgt u logeeropvang uit de Wet langdurige zorg vergoed.  Wij werken met de WLZ-pgb indicatie.