Kleinschalige logeeropvang
Voor kinderen met een beperking

Over ons 

Wij zijn Logeerhuis Sem en wij willen jou een leuke logeerplek bieden midden in het bos. 
Logeerhuis Sem is kleinschalig van opzet. De voordelen hiervan zijn dat we veel tijd besteden aan de voorbereiding. Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht en betrokkenheid. Voor ons is goed contact met de ouders van het kind belangrijk, zodat we het kind kunnen bieden wat hij/zij nodig heeft.


De afgelopen 12 jaar hebben wij expertise opgedaan bij verschillende zorginstellingen. Er was vaak weinig aanbod op het gebied van kleinschalig logeren. Dat vinden wij juist belangrijk, omdat het kind dan nog meer centraal staat. Het gaat om het kind en wij willen logeren voor kinderen gangbaar maken. Het bieden van een veilige omgeving, huiselijke sfeer is iets waar wij veel waarde aan hechten. Het is belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn en daardoor nieuwe ontwikkel stappen en uitdagingen kunnen aangaan. Op deze manier vergroot je de zelfredzaamheid van kinderen.

Alle kinderen en jongeren vanaf 4 jaar zijn bij ons welkom. Bij logeerhuis Sem richten wij ons op kinderen en jongeren met stoornissen als PDD-NOS, ADHD, autisme, syndroom van down en/of een andere verstandelijke beperking.  De groepen zijn kleinschalig met maximaal 5 kinderen per groep en twee begeleiders. Hierdoor krijgt het kind de aandacht die het verdient en is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht. Enerzijds heeft het kind een leuke weekend in de natuur en mag het echt kind zijn. Anderzijds hebben ouders/ verzorgers even tijd voor andere dingen.